Dotace na solární ohřev vody

Kolik získáte?

90 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody (fixní částka)

• Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou.
• Podpoříme opatření provedená po 12. září 2022.
• Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dveří z NZÚ Light.

Kdo může žádat?

• Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.
• Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.

• PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Co budete potřebovat?

Svého poradce NZÚ Light – kontakty najdete na této stránce.

• Zodpoví vaše dotazy.
• Potvrdí vám dokumenty potřebné k žádosti.
• Provede vás celým procesem vyřízení žádosti.

S dotacemi vám tedy pomůže externí pracovník, který je v každém větším městě, takže si jen vyhledáte, koho máte nejblíž a spojíte se s ním. Poradce vás následně provede celým procesem, nás poté poptáte jen jako firmu, která má oprávnění pro vás tento systém namontovat.

Jak požádáte o dotaci?

• Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR.
• Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.