Fotovoltaika pro SVJ a bytové domy

Fotovoltaická elektrárna pro váš bytový dům může být nejen skvělým způsobem, jak snížit náklady na energie, ale také modernizovat váš domov a přinést řadu dalších výhod. Nejedná se pouze o úsporu za energie, ale i o zvýšení hodnoty nemovitostí, ekologičtější životní styl a větší komfort bydlení.

Legislativní změny přinesly v roce 2023 značné snížení náročnosti na pořízení fotovoltaiky pro bytový dům, panelák nebo SVJ. Došlo k navýšení instalovaného výkonu bez nutnosti speciální licence a to z 10kWp na 50kWp. Nově také na fotovoltaiku do výkonu 50kWp nepotřebujete územní ani stavební povolení, což celý proces pořízení FVE značně zjednodušuje.

Proč si pořídit fotovoltaiku pro SVJ nebo bytový dům?

1. Úspora energie

S fotovoltaikou můžete okamžitě snížit náklady na energii o 50-80 %, v závislosti na velikosti instalovaného systému.

2. Zvýšení hodnoty nemovitosti

Investice do fotovoltaiky může výrazně zvýšit hodnotu bytů a celých bytových domů.

3. Státní dotace

Možnost získat až 50 % dotace na instalaci fotovoltaiky snižuje finanční břemeno majitelů a výrazně snižuje celkovou dobu návratnosti investice. Dotace lze také čerpat na zřízení dobíjecích bodů pro elektroauta.

4. Ekologičtější životní styl

Fotovoltaika podporuje udržitelnější a ekologičtější způsob života, což je stále důležitější hledisko.

5. Modernizace domu

Instalace fotovoltaiky modernizuje stárnoucí domy a přináší jim energetickou efektivitu.

6. Zvýšení energetické soběstačnosti

Investice do fotovoltaiky zvyšuje nezávislost na cenách energie a zlepšuje energetickou soběstačnost.

7. Větší komfort bydlení

Nižší náklady na energii zvyšují celkový komfort bydlení v bytových domech.
Pokud se rozhodujete o fotovoltaice na domovní schůzi nebo schůzi SVJ, neváhejte nás kontaktovat. Poskytneme vám osobní konzultaci, kalkulaci návratnosti a poradenství ohledně rozmístění technologie a fotovoltaických panelů.

Pro koho je dotace určena a na co si dát pozor?

Žadatelem o tuto dotaci může být bytové družstvo nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ), kteří vlastní bytový dům na území České republiky. Podání žádosti o dotaci včetně veškeré administrativy vyřídíme za vás.

1. Kondice vaší střechy

Před samotnou realizací FVE byste si měli ověřit v jakém stavu je vaše střecha. Životnost systému FVE je kolem 25 let, tomu by měla odpovídat i životnost vaší střechy.

2. Nosnost střechy

Nosnost a pevnost střechy je pro instalaci vaší FVE zásadní a to hlavně v případě, že se FV panely instalují na plochou střechu. V takovém případě se používá na uchycení panelů speciální konstrukce z hliníku v kombinaci s balastní zátěží, průměrné zatížení je potom okolo 25kg/m2. V některých případech doporučujeme zpracování statického posudku, ale situace, ve kterých střecha nevyhoví statickým požadavkům jsou v praxi spíše výjimečné.

3. Umístění panelů

Správná orientace panelů je důležitou součástí instalace a ovlivňuje celkový výkon vaší elektrárny. Obecně platí, že by se panely neměly instalovat do míst, kde dochází k jejích zastínění, takové zastínění pak může snižovat výkon celého stringu a tím omezovat výkon i celé FVE. Se správným rozmístěním panelů vám vždy poradíme.

4. Umístění technologie

V domě by měly být nějaké vhodné prostory, kam lze umístit střídač a baterie. Ideální jsou např. technické místnosti, sklepní kóje apod.